Kaugjuhtimis- ja süsteemide seire teenus on suunatud eelkõige ettevõtetele, kellel on evakuatsioonivalgustuse paigaldamise kohustus. Nendeks on raviasutused, haridusasutused, avalikus kasutuses olevate hoonete omanikud, tööstusettevõtted, hooldus- ja erirežiimiga asutused, majutusasutused ning büroohoonete omanikud.

Intelligentse maja süsteemi klientideks on mugavust eelistavad eraisikud ja juriidilised isikud. Meie klient hindab ressursside säästlikku kasutamist ning väärtustab nii enda kui ka oma pereliikmete või töötajate töö- ja puhkeaega. Ta on nõus ühekordselt panustama intelligentse maja täisteenusesse, olles teadlik investeeringu kiirest tasuvusest. Süsteemi saab paigaldada ka valmisehitatud hoonesse.