Objekti evakuatsioonilahenduse kujundus – olemasoleva evakuatsioonilahenduse kindlaksmääramine ja hindamine objektil, evakuatsiooniteede- ja pääsude kindlaksmääramine ja hindamine ning evakueerimist takistada võivate seadmete/esemete täpsete asukohtade kindlaksmääramine, suurema riskiga hooneosade kindlaksmääramine.
    Objekti evakuatsioonilahenduse projekteerimisel – objekti evakuatsioonipääsude- või suunamärkide paiknemiskohtade kindlaksmääramine, valgustite paigalduskõrguste kindlaksmääramine, evakuatsioonivalgustite määrdumise ja tolmu mõju väljaselgitamine, võrgupinge ja võimalike pingekõikumiste väljaselgitamine, sobivaima toimimisrežiimi kindlaksmääramine, sobivate evakuatsioonivalgustite kindlaksmääramine, muudele nõuetele vastavuse kontroll.

Abistame ehoone tehnosüsteemi ehitamiseks ehk turvavalgustuse paigaldamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku saamisel (tööprojekt, riigilõiv) ning kohaliku päästekeskuse kooskõlastuse saamisel (evakuatsioonilahendus, tuleohutuspaigaldiste loetelu ja paigaldusviis, kasutatavate normide loetelu).