Turvavalgustussüsteemid peavad aitama saavutada ohutust. Nende korrektset funktsioneerimist saab tagada üksnes süstemaatilise kontrolli ja hooldusega.

Turvavalgustuse põhieesmärk on tavavalgustuse kadumise korral tagada ruumidest turvaline väljapääs (EVS-EN 1838). Eesti vabariigi territooriumil kehtivatest õigusnormidest tulenevalt peab turvavalgustus olema paigaldatud majutushoonetes; ravi-, hooldus- ja erirežiimiga hoonetes/asutustes; suurte rahvahulkade kogunemise ja/või avalikus kasutuses olevates hoonetes, sh koolieelsetes lasteasutustes ja haridusasutustes; büroohoonetes; tööstushoonetes ja maa-alustes, sh mitmekorruselistes garaažides (majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 54 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded" §36 lg 2, 3 ja 4). Standardist EVS-EN 50172 tulenevalt peab turvavalgustust hooldama ja kontrollima igapäevaselt, igakuiselt ja iga-aastaselt ning hoolduse ja kontrolli tulemused peavad olema kirjalikult fikseeritud taasesitatavas formaadis.

Tänapäeval on turvavalgustussüsteemide kontrollimisel enam levinud traditsiooniline lähenemine, millega kaasneb suur inim-, raha- ja ajaressursside kulu.

Tavaliselt sõltuvad kontrolli teostamise viisid käsitsi katsetamisest ja võivad väga kergesti jääda tegemata. Turvavalgustussüsteemide omanikele osutub tihtipeale keeruliseks pädeva spetsialisti ja süsteemi kontrollimise aja leidmine, spetsialisti töö eest tasumine, kontrolltulemuste nõuetekohane fikseerimine ning õigusnormide tõlgendamine.

Traditsioonilise kontrolli puudusi saab vältida kontrolltoimingute automatiseerimisega.Tähtis on, et automaatsed juhtimissüsteemid teostavad kontrolli töökindlalt ning võimaldavad ajaliselt registreerida ja salvestada kõik tõrked ning kogu talitluse.

Pakume klientidele täisteenust alates kliendi vajaduste väljaselgitamisest ja konkreetsele olukorrale lahenduse leidmisest kuni turvavalgustussüsteemide komplekteerimise ja paigaldamiseni ning seadmete ja süsteemide automaatkontrollist ja kaugjuhtimisseadmete kasutamisest kuni võimalusterohke tarkvarasüsteemini.