Meie missiooniks on kaasa aidata nii ettevõtajate kui ka eraisikute ressursside säästmisele ning nende põhitegevusele pühendumisele ja turvalisusele, kasutades intelligentse maja juhtimis- ja automatiseerimissüsteeme ning arendades taastuvenergia kasutamist.


Kvaliteetse, vastutustundliku ja tähtajaks valmiva „Getting the Job Done" - täisteenuse osutamise ja usaldusväärsete suhete kaudu suurendame ettevõtte väärtust.


Töös aitab meid:

  • võidutahe – julgustab meid hoidma tugevat töömoraali ja saavutama suurepäraseid tulemusi;
  • meeskonnatunne – usume õlatundesse ja meeskonnatöösse; tahame, et meie meeskond koosneks tugevatest tegijatest, kes toetavad ühiseid eesmärke;
  • aus mäng – järgime reegleid, peame kinni kokkulepetest, tunnistame ja parandame oma vigu;
  • uuenduslikkus – oleme valmis kulutama aega ja energiat idee edukaks ellurakendamiseks;
  • vastutustundlikkus – avalikule arvamusele reageerides ning kliendile ainulaadset ja paindlikku lahendust pakkudes järgime seadust ning näeme ette ühiskonna ootusi.